สพร.42 หนองคาย พัฒนาทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า

10 Jul 2024

นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ให้กับบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2567 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สพร.42 หนองคาย พัฒนาทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า

สพร.42 หนองคาย พัฒนาทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า