BSGF จับมือ "กลุ่มธุรกิจอาหารไทยเบฟ" ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ลงนามโครงการ "ทอดไม่ทิ้ง" และ "ไม่ทอดซ้ำ" ส่งมอบน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจาก 11 แบรนด์ดัง เพื่อผลิต SAF

21 Jun 2024

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด นายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทธนโชคฯ และนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "ทอดไม่ทิ้ง" และ "ไม่ทอดซ้ำ" ในบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้ โดยมีนางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ร้านอาหารโฮว ยู สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

BSGF จับมือ "กลุ่มธุรกิจอาหารไทยเบฟ" ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ลงนามโครงการ "ทอดไม่ทิ้ง" และ "ไม่ทอดซ้ำ" ส่งมอบน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจาก 11 แบรนด์ดัง เพื่อผลิต SAF

ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ในการร่วมส่งต่อสุขภาพที่ดีและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนี้ ร้านอาหารกว่า 700 สาขาทั่วประเทศจาก 11 แบรนด์ร้านอาหารระดับประเทศของเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจะนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาจำหน่ายให้กับบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบผลิต SAF สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างครบวงจร