ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัยบริจาคเงินเพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งมูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน

30 Mar 2023

กลินท์ สารสิน ประธานมูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน รับมอบเงินบริจาค 100,000 บาท จาก ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิฯ และประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งมูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน ณ สโมสรโปโลคลับ ถ.วิทยุ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ ซึ่งอยู่ในความอุปการะ ของมูลนิธิฯ

ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัยบริจาคเงินเพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งมูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน