พนักงานนวดไทยเกาะสมุยคึกคัก ติวเข้มภาษาอังกฤษรับการท่องเที่ยวไทย

17 Mar 2023

รักษาการอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับนโยบายรมว.สุชาติ ชมกลิ่น ขับเคลื่อนการฝึกทักษะภาษารองรับการท่องเที่ยวไทย พนักงานนวดเกาะสมุย ติวภาษาอังกฤษคึกคัก พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

พนักงานนวดไทยเกาะสมุยคึกคัก ติวเข้มภาษาอังกฤษรับการท่องเที่ยวไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น จังหวัดที่มีชายฝั่งติดทะเลซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากและต้องดำเนินการเร่งด่วน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป้าหมาย 4,900 คน ดำเนินการแล้ว 2,857 คน ซึ่งเร่งดำเนินการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภาคท่องเที่ยวและบริการในหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น พนักงานนวดสปา พนักงานผสมเครื่องดื่ม บาริสต้ามืออาชีพ ภาษาอังกฤษรองรับการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อ Up skill และ Re skill ให้กับแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการมีทักษะพร้อมให้บริการ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ณ บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

นอกจากนี้ ยังมีแผนการฝึกอบรมที่สอดรับด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในกลุ่มของจังหวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว เช่น พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานอิสระเป้าหมาย

ทั้งนี้ เมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว สามารถเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเป็นการการันตีฝีมือและช่วยยกระดับค่าแรงได้อีกด้วยซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้บูรณาการร่วมกับชมรมนวดไทยเพื่อสุขภาพอำเภอเกาะสมุย และโรงเรียนสอนนวดยกทิพภาคใต้ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ให้แก่พนักงานนวดไทยในเกาะสมุยเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเป้าหมายส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 200 คนดำเนินการแล้ว 232 คน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดฝึกได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อกำหนดการฝึกอบรม หรือติดต่อที่สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ

พนักงานนวดไทยเกาะสมุยคึกคัก ติวเข้มภาษาอังกฤษรับการท่องเที่ยวไทย