เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 38 แห่ง ขยายระยะเวลาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง

08 Feb 2023
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ การอำนวยความสะดวก และการลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยควบคุม เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมืองไทยประกันชีวิต ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 แห่ง ขยายระยะเวลาในการให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine)" สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและมีนัดตรวจติดตามการรักษา โดยได้ทำการขยายระยะเวลาให้บริการดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาล กำหนด)สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)โดยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 38 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้ โรงพยาบาลจังหวัดช่องทางการรับบริการ กรุงเทพมหานคร 1Samitivej Virtual Hospital กรุงเทพฯApplication MTL Click2โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯโทร. 02 804 8959 ต่อ 1414 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l3โรงพยาบาลเจ้าพระยากรุงเทพฯโทร. 02 022 7662 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chcservice
เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 38 แห่ง ขยายระยะเวลาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง

4โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯโทร. 02 348 7000 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin

5โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพฯโทร. 02 340 6499 ต่อ 1888,1889 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : insurance1988

6โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพฯโทร. 02 109 11117โรงพยาบาลบางปะกอก 9กรุงเทพฯโทร. 092 281 0262 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @bpk9hospital

8โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

กรุงเทพฯโทร. +662 011 4833 , +662 011 4899 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital9โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯโทร. 062-489-9594 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line : 0624899594

10โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธินกรุงเทพฯโทร. 062 590 6883 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line :1doctorp

11โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพฯโทร. 1772 12โรงพยาบาลพญาไท 2กรุงเทพฯโทร. 063 225 909513โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพฯโทร. 1772 14โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพฯโทร. 02 944 7111 ต่อ 430915โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital 16โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani17โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown18โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีกรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi19โรงพยาบาลสุขุมวิทกรุงเทพฯโทร 02 391 0011 ภาคกลาง 20โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

นนทบุรีผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @rtbinter21โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2ปทุมธานีโทร. 065 724 2973 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : crmonline

22โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการโทร 089 094 1579 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609

23โรงพยาบาลบางปะกอก 3สมุทรปราการโทร. 02 109 3111 ต่อ 1503,150624โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ สมุทรปราการโทร. 02 109 3222 ต่อ 10115-1011625โรงพยาบาลมหาชัย 1 สมุทรสาครโทร. 034 424 990-4 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

26โรงพยาบาลมหาชัย 2

สมุทรสาครผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital ภาคตะวันออก 27โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรีโทร. 038 259 999 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bphhospital

28โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ชลบุรีโทร. 038 317 333 ต่อ 2102 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @PTS789

29โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ชลบุรีโทร. 095 207 8523 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP

30โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

ชลบุรีโทร. 033 038 988 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele

ภาคเหนือ 31โรงพยาบาลศรีสวรรค์นครสวรรค์โทร. 1254 กด 2 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :@srisawan32โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลกโทร 093-134-3366 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมานครราชสีมาโทร. 044-015-999 ต่อ 3211 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @BANGKOKRATCHASIMA

34โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่นขอนแก่นโทร. 043-366-444 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @925lcmck ภาคใต้ 35โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ตโทร. 076 254 42536โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ตโทร. 096 646 5208 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน ID Line : bsimed37โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลาโทร. 1719 หรือ 074 272 80038โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานีโทร. 077 956 789 ต่อ 1051,1061 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @gwc6368rโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthai.co.th หรือติดต่อเมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรงหมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาล กำหนด

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 38 แห่ง ขยายระยะเวลาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง