คณะนิเทศฯ ม.กรุงเทพ MoU เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา

จันทร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๖:๒๕
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MoU) กับโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี เพื่อเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในการจัดแผนการเรียนนิเทศศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือกับผู้อำนวยการโรงเรียนจากทั้ง 2 สถาบัน และประชุมหารือด้านการจัดการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สตูดิโอ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus
คณะนิเทศฯ ม.กรุงเทพ MoU เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา

ที่มา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศฯ ม.กรุงเทพ MoU เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด