โอสถสภาคว้ารางวัลองค์กรสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อคนพิการ

06 Feb 2023

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยนางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลองค์กรสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อคนพิการ และประกาศนียบัตรองค์กรผู้สนับสนุนงานวันคนพิการสากล จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ขวา) ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ปี 2565 จากการสนับสนุนอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 โดยสร้างพลังกายร่วมกับนักกายภาพเครือข่าย และเสริมพลังใจผ่านการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เมื่อเร็วๆ นี้

โอสถสภาคว้ารางวัลองค์กรสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อคนพิการ