SME D Bank ลงพื้นที่ จ.สตูล มอบนโยบายสาขา เดินหน้าภารกิจ "ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย" พร้อมเยี่ยมชมกิจการลูกค้า "ห้องเย็นสินภักดี" ยกระดับเติบโตยั่งยืนด้วย BCG Model

06 Feb 2023

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.สตูล ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ SME D Bank สาขาสตูล เน้นย้ำให้เดินหน้าภารกิจการเป็น "ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย" สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตลอดเส้นทางธุรกิจ ผ่านการพาเข้าถึงบริการ "ความรู้คู่เงินทุน" ช่วยส่งเสริมให้เติบโต เข้มแข็ง และยั่งยืน

SME D Bank ลงพื้นที่ จ.สตูล มอบนโยบายสาขา เดินหน้าภารกิจ "ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย" พร้อมเยี่ยมชมกิจการลูกค้า "ห้องเย็นสินภักดี" ยกระดับเติบโตยั่งยืนด้วย BCG Model

นอกจากนั้น เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้า บริษัท ห้องเย็นสินภักดี จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ประกอบกิจการรับซื้อและจำหน่ายสัตว์น้ำทะเล รวมถึง บริการรับฝากสัตว์น้ำทะเล มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มายาวนาน โดย SME D Bank ช่วยต่อยอดผ่านโครงการสินเชื่อ BCG Loan ช่วยเสริมสภาพคล่อง อีกทั้ง ยกระดับระบบไฟฟ้าและแช่แข็ง ช่วยลดต้นทุนประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้กิจการเติบโตยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model โดยมีนางสาวจารุนีย์ กวีรัชต์ เจ้าของธุรกิจ รุ่น 2 และผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมกิจการ ณ จ.สตูล เมื่อเร็วๆ นี้

SME D Bank ลงพื้นที่ จ.สตูล มอบนโยบายสาขา เดินหน้าภารกิจ "ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย" พร้อมเยี่ยมชมกิจการลูกค้า "ห้องเย็นสินภักดี" ยกระดับเติบโตยั่งยืนด้วย BCG Model