โรงเรียนวัดใหม่บางคล้าโดยการประสานงานของมูลนิธิ EDF รับมอบชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารจากคนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์

ศุกร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๓:๒๔
ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นางสาวธัญพิมล อาภัย (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารจำนวน 18 ชุด เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จาก มร.ทากาชิ ไซโตะ (ขวามือ) กรรมการผู้จัดการ บริษัทคนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงเรียนวัดใหม่บางคล้าโดยการประสานงานของมูลนิธิ EDF รับมอบชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารจากคนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษาหรือจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ โดยองค์กรหรือผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือจัดกิจกรรมซีเอสอาร์สามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่อีเมล [email protected] โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) ทาง  Line: @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

การดำเนินงานของมูลนิธิ EDF เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา: มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด