SISB เปิดบ้านต้อนรับกองทุน เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี

พุธ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๖:๑๒
คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณศุภกร อุณหไพบูลย์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ให้การต้อนรับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นกองทุนชั้นนำในประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และรับฟังข้อมูลภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้
SISB เปิดบ้านต้อนรับกองทุน เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด