TVD ลงนามเอ็มโอยูสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

31 Jan 2023

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (TVD) ในเครือ บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ร่วมกับ นายธีรพล ชุนเจริญ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายระบบออนไลน์ให้แก่ตลาดคลองเสาธง ภายใต้โครงการ "ยกระดับตลาดชุมชน ค.ส.ธ. บางปู" บ้านหน้าพระลาน (ปปร.26) ตามหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสร้างช่องทางการขายสินค้ารูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู (ที่ 6 จากซ้าย) ที่ปรึกษาโครงการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านคลองเสาธง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566

TVD ลงนามเอ็มโอยูสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit