ร่วมฉลองจิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า ณ อุโบสถวัดจอมสุดาราม โดย กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะฯ

26 Jan 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ประธานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" คุณเยาวณี นิรันดร กรรมการจัดหาทุนฯ และคณะศิลปินกองทุนศิลปะฯ ได้จัดพิธีฉลองอุโบสถวัดจอมสุดาราม ในการนี้ได้รับเกียนติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี

ร่วมฉลองจิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า ณ อุโบสถวัดจอมสุดาราม โดย กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะฯ

ทั้งนี้ ภายในพระอุโบสถ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ได้ออกแบบตามแนวคิดรูปแบบพุทธศิลป์ร่วมสมัย ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ความนิ่มนวลมีความละเอียดประณีตอย่างไทยที่มีสุนทรียศาสตร์ ผสมผสานรูปแบบสมัยใหม่อย่างงดงาม โดยกำแพงอุโบสถทั้งหมด 4 ด้าน บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันไป อาทิ รูปภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดอกบัวสีขาวที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา และจิตรกรรมชุมนุมเทวดาด้านหลังพระประธานในอุโบสถ เป็นภาพเทวดาทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ ชุมนุมโดยล้อมองค์พระประธาน โดยงานจิตรกรรมทั้งหมดออกแบบให้สอดคล้องกับอุโบสถเดิม ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะไทยให้อยู่เคียงคู่พระพุทธศาสนา ส่งต่อประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังต่อไป

ร่วมฉลองจิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า ณ อุโบสถวัดจอมสุดาราม โดย กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะฯ