สคฝ. เปิดโรดแมป 5 ปี เดินหน้าภารกิจคุ้มครองเงินฝาก

19 Jan 2023

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และบทบาทของสถาบันคุ้มครองเงินฝากภายใต้ระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแนวทางคุ้มครองธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือ Virtual Bank เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการฝากเงินให้กับผู้ฝากและประชาชน พร้อมเปิดเผยสถิติรายเงินฝาก ณ สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยภาพรวมคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

สคฝ. เปิดโรดแมป 5 ปี เดินหน้าภารกิจคุ้มครองเงินฝาก

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ: คำอธิบายภาพจากซ้าย

  1. นายสมยศ มีเพ็ชรดี ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  2. นายสุธี เหลืองอร่ามกุล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงิน
  3. นางสาวศิริกุล โรจนกีรติกานต์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและการบัญชี
  4. นางปิยาภรณ์ โพธิ์กลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
  5. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA
  6. นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก
  7. นางสาวศิริวรรณ กมลวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  8. นางสาวอัมพร สกลกูล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจ่ายคืนผู้ฝาก
  9. นายกรรกร จักรกริชกูล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
  10. นายสืบสกุล กสิกรรม ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์