UD TOWN COUNTDOWN 2023 เทศกาลอาหารส่งท้ายปี ยูดี ทาวน์

03 Jan 2023

ศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงาน "UD TOWN COUNTDOWN 2023" เทศกาลอาหารส่งท้ายปี ยูดี ทาวน์ ซึ่งจัดโดย อภิชา วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ร่วมกับ สมภพ เฉิดอารีกิจ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ภาวัช ศรีสุวรรณ ผู้จัดการเขตการขาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซีโค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี . สามารถ หมั่นนอก, พันเอก ภาณุพงศ์ พุทธิภาพ และภาสกร วีรชาติยานุกูล มาร่วมงาน ณ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี เมื่อเร็วๆนี้

UD TOWN COUNTDOWN 2023 เทศกาลอาหารส่งท้ายปี ยูดี ทาวน์