วิทยาลัยดุสิตธานี "คว้ารางวัลอย่างต่อเนื่อง" ในรายการแข่งขัน "The 3rd American Potatoes Culinary School Training 2022"

อังคาร ๐๓ มกราคม ๒๕๖๖ ๐๘:๓๐
วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ในรายการแข่งขัน "The 3rd American Potatoes Culinary School Training 2022" ภายใต้คอนเซ็ปต์ การประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์มันฝรั่งของสหรัฐอเมริกา ณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)  เมื่อวันก่อน 
วิทยาลัยดุสิตธานี คว้ารางวัลอย่างต่อเนื่อง ในรายการแข่งขัน The 3rd American Potatoes Culinary School Training 2022

Potatoes USA(R) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรด้านอาหารของประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคลากรของชาติ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพด้านอาหารของเยาวชนไทย เป็นการแสดงศักยภาพ ความสามารถ และความพร้อมทัดเทียมนานาอารยประเทศ เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อวัดทักษะการใช้วัตถุดิบประเภทมันฝรั่งแปรรูปแช่แข็งของ Potatoes USA(R) โดยวิทยาลัยดุสิตธานีส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทุกปี

แผนกกิจกรรมการแข่งขันการครัวและวิชาการ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายชื่อนักศึกษาสมาชิกในทีม

นายกานต์  ทิพย์สุริย์

นายปฏิพล  เลิศสุรกิตติ

นักศึกษาผู้ช่วยสนับสนุนการแข่งขัน

นายบุญนิธิ คหบ์วงค์

นายนภพล สมหวัง

นายพสิษฐ์ จงกิจ

ผู้ดูแลการฝึกซ้อม

เชฟจตุพร  จึงมีสุข 

อาจารย์ณิชากร  วงศ์สุนพรัตน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยดุสิตธานีให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี "สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ" และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] เว็บไซต์ www.dtc.ac.th    

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี คว้ารางวัลอย่างต่อเนื่อง ในรายการแข่งขัน The 3rd American Potatoes Culinary School Training 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด