ไทยเวียตเจ็ทเริ่มโครงการ "เมโทร ฟอร์เรสต์" ปลูกป่ากลางกรุง เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

21 Dec 2022

สายการบินไทย.��วียตเจ็ทเปิดตัวโครงการ "เมโทร ฟอร์เรสต์ (Metro Forest)" โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมโครงการใหม่ล่าสุดภายใต้กองทุนฟลายกรีนฟันด์ (Fly Green Fund) สานต่อปณิธานในการขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เชิญชวนผู้โดยสาร สมาชิก นักเรียนนักศึกษา และพนักงานของสายการบินฯ ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 200 ต้น ณ สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร

ไทยเวียตเจ็ทเริ่มโครงการ "เมโทร ฟอร์เรสต์" ปลูกป่ากลางกรุง เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยจิตอาสากว่า 100 คนจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ อาทิ นักศึกษา สื่อมวลชน พนักงานสายการบินฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ครั้งที่ 1 จำนวน 200 ต้น ณ สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร

"สายการบินไทย.��วียตเจ็ทได้ดำเนินกิจกรรมที่อุทิศเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดการปล่อยมลพิษจากการปฏิบัติการบิน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ลดสาเหตุของปัญหาโลกร้อนที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ วันนี้ เราได้ก้าวไปอีกขั้น กับโครงการ เมโทร ฟอร์เรสต์ ภายใต้กองทุนฟลายกรีนฟันด์ ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ในเขตเมือง ไทยเวียตเจ็ทเชื่อมันว่าด้วยโครงการ เมโทร ฟอร์เรสต์ นี้ เราจะสามารถสานต่อปณิธานของเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ ซึ่งนี่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการก่อตั้งกองทุนฟลายกรีนฟันด์" นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าว

"โลกของเรากำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสายการบินไทยเวียตเจ็ท มุ่งทำงานร่วมกันเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สานต่อภารกิจหลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสูญพันธุ์ครั้งที่หก การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการปกป้องสัตว์ป่า" นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าว

โครงการ 'Metro Forest' เป็นการสานต่อกองทุนฟลายกรีนฟันด์ (Fly Green Fund) ของสายการบินฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2564 โดยมีปณิธานหลักพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ทั่วประเทศไทย

แนวคิดหลักของโครงการ 'Metro Forest' คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองของประเทศไทย โดยเริ่มจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร สายการบินฯ จะมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจของโครงการนี้ และวางแผนเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อเนื่องในเมืองอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนฟลายกรีนฟันด์ รวมถึงกิจกรรม 'การ์เบจ ฮันเตอร์ (Garbage Hunter)' ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำจัดขยะจากสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของสายการบินฯ และประชาชนทั่วไป มุ่งสู่การลดปริมาณขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความยั่งยืนต่อไป รวมทั้งกิจกรรมกอล์ฟการกุศล 'ฟลาย กรีน แชร์ริตี้ กอล์ฟ เดย์ (Fly Green Charity Golf Day)' ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งแรกภายใต้กองทุนฟลายกรีนฟันด์

กองทุนฟลายกรีนฟันด์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในการปกป้อง อนุรักษ์ และปกป้องป่าไม้และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

โครงการ 'เมโทร ฟอร์เรสต์' เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://th.vietjetair.com/donation.

ไทยเวียตเจ็ทเริ่มโครงการ "เมโทร ฟอร์เรสต์" ปลูกป่ากลางกรุง เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง