SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย ชนะประมูลซื้อหนี้เสีย BAY กว่า 1,400 ลบ.

14 Dec 2022

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM และ นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนียน คิสชูมันการัม ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ร่วมลงนามสัญญาโอนหนี้และ/หรือสิทธิเรียกร้องจากการประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดย SAM ชนะการประมูลในกลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Housing Loan) ประมาณ 290 รายการ มูลหนี้รวมประมาณ 1,400 ล้านบาท ตอบรับเป้าหมายการซื้อหนี้ NPL ของ SAM ในปี 2565 จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขนาดพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูดซับและลดปริมาณหนี้เสียของระบบสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลคนไทยที่มีปัญหาหนี้สินให้อยู่รอด อยู่ได้ อยู่เติบโต อยู่ยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย ชนะประมูลซื้อหนี้เสีย BAY กว่า 1,400 ลบ.