วิทยาลัยดุสิตธานี "สอยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1" ในรายการแข่งขัน "Tiparos Challenge Rising Star Chef 2022 Street Food Makeover"

07 Dec 2022
วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในรายการแข่งขัน "Tiparos Challenge Rising Star Chef 2022 Street Food Makeover" ซึ่งจัดขึ้นโดยทิพรส ปฏิวัติวงการอาหารริมทาง เปลี่ยนเมนูธรรมดาให้มีสไตล์ หารสชาติใหม่ให้กับวงการอาหาร โครงการนี้เป็นการแข่งขันปรุงอาหารระดับอุดมศึกษา เพื่อค้นหาผู้มีทักษะการปรุงอาหารยอดเยี่ยมที่สุด สู่การเป็นซูเปอร์สตาร์เชฟคนใหม่ โดยวิทยาลัยดุสิตธานีส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนี้ทุกปี ณ สถาบันอาหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้
วิทยาลัยดุสิตธานี "สอยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1" ในรายการแข่งขัน "Tiparos Challenge Rising Star Chef 2022 Street Food Makeover"

การแข่งขัน Tiparos Challenge Rising Star Chef จัดเป็นหนึ่งรายการแข่งขันการประกอบอาหารไทยแบบสมัยใหม่ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านการประกอบอาหารจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมโชว์ฝีมือ พร้อมชิงเงินและรางวัลมากมาย เป็นเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถด้านการปรุงอาหาร อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาผู้มีใจรักในการปรุงอาหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรู้จักปรับประยุกต์ใช้วัตถุดิบต่าง ๆ มาปรุงอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือให้แก่เยาวชนไทย ตลอดจนเพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยพัฒนาขึ้น โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับวิทยาลัย/อาชีวะศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกสถาบันจะเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสศึกษาผลงานผู้เข้าแข่งขันจากที่อื่น และเรียนรู้ความก้าวหน้าของการทำผลงานการแข่งขัน ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "ทีมเด็กเด็กตัวออ" นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ประกอบด้วยนายวัชรพงษ์ สาลำ (โอ๊ต)นางสาวปิยะพร เตชะวรรณเศรษฐ์ (อั๋ง)อาจารย์ผู้ฝึกสอน อาจารย์ณัฐวุฒิ พรมจันทร์ อาจารย์หัวหน้ากลุ่มวิชาอาหารไทยอาจารย์อภิสิทธิ์ จิตประสงค์ อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำกลุ่มวิชาอาหารตะวันตกศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มาช่วยดูแลการซ้อม และในวันแข่งขัน นาย ศรวิษฐ์ พงค์จักรพานิช

นาย รชฎ ทิมทอง

นาย วาสุทัส ปัญจธนมงคล

นาย จิรภิรมย์ ไชยา

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริการอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสู่ต่างประเทศโดยมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ลงลึกทุกรายละเอียด เพื่อสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี "สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ" และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

วิทยาลัยดุสิตธานี "สอยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1" ในรายการแข่งขัน "Tiparos Challenge Rising Star Chef 2022 Street Food Makeover"