SME D Bank ผนึก ม.หอการค้าไทย - เออาร์ไอพี หนุนเอสเอ็มอีสู่ BCG Model ดันคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี 'THAILAND TOP SME AWARDS 2022'

ศุกร์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๑๑
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า SME D Bank ในฐานะธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ประกาศจุดยืนในการปฏิบัติภารกิจของการธนาคารเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอี ผ่านกระบวนการ "เติมทุนคู่พัฒนา" หนึ่งในภารกิจดังกล่าว ธนาคารร่วมกับนิตยสาร Business+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย "THAILAND TOP SME AWARDS 2022" เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยปีนี้ (2565) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มุ่งเน้นให้ความสำคัญเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สามารถยกระดับธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ช่วยให้ธุรกิจเติบโต และก้าวเดินต่อไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับ BCG Model ด้วยการยกเป็นวาระแห่งชาติ
SME D Bank ผนึก ม.หอการค้าไทย - เออาร์ไอพี หนุนเอสเอ็มอีสู่ BCG Model ดันคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี 'THAILAND TOP SME AWARDS 2022'

สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ ลูกค้าของ SME D Bank จำนวนถึง 16 รายที่ได้รับรางวัล จากผลงานโดดเด่นในการนำ BCG Model มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม สนับสนุนธุรกิจเติบโต และก้าวเดินต่อไปสู่ความยั่งยืน มีส่วนส่งเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับประเทศเติบโตอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา

สำหรับลูกค้า SME D Bank ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย

1บริษัท  อีซียู ช็อป 1  จำกัดรางวัลการออกแบบสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี2บริษัท  ร้อยแปด ฟู้ดส์  จำกัดรางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี3บริษัท  มัลติเพิลฟู้ดส์  จำกัดรางวัลธุรกิจด้านอาหารแห่งปี4บริษัท  เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์  จำกัด   รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี5บริษัท  เหล็กร่มเกล้า  จำกัดรางวัลนวัตรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งปี6บริษัท  บิ๊กไพศาล โปรเจค  จำกัดรางวัลธุรกิจดิจิทัลแห่งปี7บริษัท  เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส  จำกัดรางวัลความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี8บริษัท  วรธันย์ เทคโนโลยี  จำกัดรางวัลนวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายแห่งปี9บริษัท  นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ  จำกัดรางวัลนวัตกรรมด้านพลังงานแห่งปี10บริษัท  อำภาวิศวกรรม  จำกัด    รางวัลธุรกิจชีวภาพแห่งปี11บริษัท  ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป  จำกัดรางวัลธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี12บริษัท  อาร์เอสที โรโบติกส์  จำกัดรางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตแห่งปี13บริษัท  สกาย ออน อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัดรางวัลธุรกิจการเกษตรชีวภาพแห่งปี14ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เลม่อนโกลด์ (แอล.เอ็ม.จี)รางวัลธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี15บริษัท  คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป  จำกัดรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี16บริษัท  คอมพานี บี  จำกัดรางวัลผู้ประกอบการที่มีบรรษัทภิบาล

ที่มา: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

SME D Bank ผนึก ม.หอการค้าไทย - เออาร์ไอพี หนุนเอสเอ็มอีสู่ BCG Model ดันคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี 'THAILAND TOP SME AWARDS 2022'

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด