เซ็นทรัลพัฒนา ยืนหนึ่งผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้า รับรางวัล "ความเป็นเลิศด้าน สินค้าและการบริการ" ในงาน TMA Excellence Awards 2022

24 Nov 2022

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้พัฒนาธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Retail-Led Mixed-Use Development ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล,ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้าและรีเทล คว้ารางวัล "Product / Service Excellence หรือ รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ" ในงาน TMA Excellence Awards 2022 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันศศินทร์จุฬาฯ สะท้อนความสำเร็จในฐานะ Place Maker ผู้พัฒนาพื้นที่คุณภาพ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ไปพร้อมกับการใส่ใจดูแล ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเซ็นทรัลพัฒนา

เซ็นทรัลพัฒนา ยืนหนึ่งผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้า รับรางวัล "ความเป็นเลิศด้าน สินค้าและการบริการ" ในงาน TMA Excellence Awards 2022

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า "ตลอดกว่า 40ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับทุกคน ด้วยบทบาทการเป็น Place Maker 'นักพัฒนา'พื้นที่แห่งอนาคตที่บุกเบิก Retail Landscape พัฒนาพื้นที่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆ หรือ Center of Life ที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างการเปลี่ยนแปลงและความเจริญให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากงาน TMA Excellence Awards โดยครั้งนี้เราได้ 'รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ' ซึ่งเรารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างมาก และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ TMA ที่เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราทีมงานเซ็นทรัลพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับสังคมและประเทศไทย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทุกคน และรางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all"