เอสซีจี จับมือ กกร. รีไซเคิลกระดาษเหลือใช้จาก APEC CEO Summit 2022 สู่ชั้นหนังสือรักษ์โลกเพื่อเยาวชน

24 Nov 2022

นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) นำโดยนายชูเดช เตชะไพบูลย์ กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะทำงานด้าน Sponsor Services งาน APEC CEO Summit 2022 และนายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมส่งมอบชั้นหนังสือกระดาษรีไซเคิล โครงการ Recycling For Kids พร้อมทั้งชุดหนังสือภาพนิทานเสริมทักษะสำหรับเด็กเล็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมูลนิธิเอสซีจี แก่โรงเรียนราชบพิธ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณรอบชุมชน โดยมีนางวาสนา ทองน้อย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววรรณฤดี รุกขวัฒนกุล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ และตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนราชบพิธ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รวบรวมกระดาษเหลือใช้และวัสดุตกแต่งหลังจบการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council-ABAC) และการประชุม APEC CEO Summit 2022 มารีไซเคิลเป็นชั้นวางหนังสือรักษ์โลก ที่สวยงาม แข็งแรง ด้วยโซลูชันจาก SCGP Recycle ที่ส่งเสริมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่งเสริมการจัดการประชุมที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy)

เอสซีจี จับมือ กกร. รีไซเคิลกระดาษเหลือใช้จาก APEC CEO Summit 2022 สู่ชั้นหนังสือรักษ์โลกเพื่อเยาวชน

นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ กล่าวว่า "SCGP มี ESG เป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้บริโภค ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม บนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593"

"เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก APEC 2022 Thailand ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ด้วยการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) โดย SCG และ SCGP ได้ร่วมสนับสนุนกระดาษรีไซเคิลมาเป็นวัสดุตกแต่งสถานที่ประชุม และพร้อมสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ตั้งแต่ต้นทาง พร้อมกับนำเสนอโซลูชันจาก SCGP Recycle เพื่อจัดเก็บกล่องกระดาษเหลือใช้ นำมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตชั้นหนังสือกระดาษที่แข็งแรงและสวยงาม พร้อมส่งมอบให้กับเด็ก ๆ นำไปใช้ประโยชน์ใหม่"