AIS ร่วมมือ MSyne Innovations รุกเดินหน้าสร้าง `COLLABORATION PLATFORM` จัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนเคียงคู่ธุรกิจ

24 Nov 2022

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำโดย 'คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business ร่วมกับบริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด ผู้นำอันดับ 1 ด้าน 'Big Data and Data Analytics' การันตีด้วยรางวัล APAC Partner of the Year 2022 จากทาง Cloudera นำโดย 'คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)' ประกาศความร่วมมือสร้าง 'Collaboration Platform' เพื่อองค์กรธุรกิจร่วมกัน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม บี เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

AIS ร่วมมือ MSyne Innovations รุกเดินหน้าสร้าง `COLLABORATION PLATFORM` จัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนเคียงคู่ธุรกิจ

เปิดแผนตอกย้ำภารกิจ "COLLABORATION PLATFORM as a Service" จัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมความแกร่ง นำองค์กรธุรกิจก้าวสู่ 'Data Driven Company' โดยสร้างกระบวนการที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงผสมผสานข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่ต้องใช้เข้าสู่ COLLABORATION PLATFORM ดำเนินการโดยผู้ชำนาญเฉพาะทางในการจัดเก็บประมวลผลข้อมูล สร้าง Model ทางสถิติคณิตศาสตร์ช่วยวิเคราะห์ ที่ช่วยให้ Time to Market ได้เร็วขึ้น นับว่าเป็นการพลิกโฉมภาคธุรกิจ ที่สำคัญ ในการเสริมขีดความสามารถการทำงานในหลายมิติ หรือแม้แต่กระบวนการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของภาคธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า "เป้าหมายการทำงานของเอไอเอสเราตระหนักถึงการสร้างสังคมดิจิทัลให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งระบบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการดำเนินธุรกิจต้องเติบโตเป็นคู่ขนานสำคัญที่เอไอเอสพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และอยากขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตท่ามกลางการแข่งขันจากโลกใหม่ในปัจจุบันได้อย่างดีที่สุด วันนี้องค์กรขนาดใหญ่เริ่มตระหนักถึงคุณค่าของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรันระบบ เพื่อสร้างโอกาสในทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และความร่วมมือในวันนี้จะช่วยผลักดันให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในที่สุด ทั้งเรื่องผู้ชำนาญเฉพาะทางที่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ AIS Business สามารถนำความสามารถของเทคโนโลยีที่ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและผลลัพธ์ทางธุรกิจให้เดินหน้าอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงทีมนักพัฒนาและองค์กรขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ"

'คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารจาก บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)' กล่าวว่า "ในฐานะหนึ่งในผู้นำอันดับ 1 ด้าน 'Big Data and Data Analytics' เชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า เราพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เราจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันและแอปพลิเคชันทางเทคนิค และทำงานร่วมกับ AIS เพื่อนำศักยภาพของเครือข่าย มาเสริมความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป"

AIS ร่วมมือ MSyne Innovations รุกเดินหน้าสร้าง `COLLABORATION PLATFORM` จัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนเคียงคู่ธุรกิจ