รพ.หัวเฉียว รวมใจสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่.. แสดงพลังแห่งการ "ให้" ต่อเพื่อนมนุษย์

พุธ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๐:๓๕
โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรโรงพยาบาลฯ ร่วมทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แสดงพลังแห่งการ "ให้" ต่อเพื่อนมนุษย์ นำโดย นางเพ็ญแข พรหมผลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมผู้มีจิตกุศลเข้าร่วมบริจาคกันอย่างคับคั่ง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียวขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ร่วมส่งต่อพลังแห่งการ "ให้" เพื่อนำไปใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย
รพ.หัวเฉียว รวมใจสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่. แสดงพลังแห่งการ ให้ ต่อเพื่อนมนุษย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด