ไทยเวียตเจ็ทขายตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า สุวรรณภูมิ - เวียดนาม และ พนมเปญ ล็อคราคาวันนี้ ใช้ได้ถึงปี 2571

16 Nov 2022

สายการบินไทย.��วียตเจ็ทมุ่งมั่นมอบตัวเลือกการเดินทางที่สะดวก คุ้มค่า และยืดหยุ่นแก่ผู้โดยสาร เปิดตัว "เวียดนาม เพาเวอร์ แพ็ค (Vietnam Power Pack)" และ "พนมเปญ เพาเวอร์ แพ็ค ซีซั่น 2 (Phnom Penh Power Pack Season 2)" ซื้อตั๋วล่วงหน้าในราคาสุดคุ้ม ล็อคราคาวันนี้ ใช้บัตรโดยสารได้ถึงปี 2571 สำหรับเดินทางบนเส้นทางระหว่างประเทศของไทยเวียตเจ็ท ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ ดานัง ฟู้โกว๊ก และดาลัด (เวียดนาม) และพนมเปญ

ไทยเวียตเจ็ทขายตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า สุวรรณภูมิ - เวียดนาม และ พนมเปญ ล็อคราคาวันนี้ ใช้ได้ถึงปี 2571

บัตรกำนัล "เวียดนาม เพาเวอร์ แพ็ค" และ "พนมเปญ เพาเวอร์ แพ็ค ซีซั่น 2" วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 - 4 มกราคม 2571 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด) ที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com

บัตรกำนัล "เวียดนาม เพาเวอร์ แพ็ค" เป็นบัตรกำนัลบัตรโดยสารภายใต้แนวคิด "ซื้อตั๋วล่วงหน้า ราคาสุดคุ้ม" เปิดจำหน่าย 3 รูปแบบ ได้แก่ ชุด 6 ใบ ราคา 9,999 บาท ชุด 12 ใบ ราคา 17,999 บาท และชุด 24 ใบ ราคา 34,999 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อทำการจองบัตรโดยสารด้วยบัตรกำนัล "เวียดนาม เพาเวอร์ แพ็ค" ผู้โดยสารสามารถแลกรับบัตรโดยสารแบบ ไป-กลับ หรือเที่ยวเดียวได้ในราคาเพียง 0 บาท (ราคาไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเสริมพิเศษ) ใช้เดินทางบนเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ ดานัง ฟู้โกว๊ก และดาลัด

บัตรกำนัล "พนมเปญ เพาเวอร์ แพ็ค ซีซั่น 2" เป็นบัตรกำนัลบัตรโดยสารภายใต้แนวคิด "ซื้อตั๋วล่วงหน้า ราคาสุดคุ้ม" เปิดจำหน่าย 3 รูปแบบ ได้แก่ ชุด 6 ใบ ราคา 6,599 บาท ชุด 12 ใบ ราคา 11,599 บาท และชุด 24 ใบ ราคา 22,399 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)" ผู้โดยสารสามารถแลกรับบัตรโดยสารแบบ ไป-กลับ หรือเที่ยวเดียวได้ในราคาเพียง 0 บาท (ราคาไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเสริมพิเศษ) ใช้เดินทางบนเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ พนมเปญ

บัตรกำนัล "เวียดนาม เพาเวอร์ แพ็ค" และ "พนมเปญ เพาเวอร์ แพ็ค ซีซั่น 2" สามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 - 4 มกราคม 2571 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงเวลาที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามที่สายการบินฯ กำหนด) ผู้ซื้อไม่สามารถส่งต่อบัตรกำนัลบัตรโดยสารให้ผู้อื่นได้เนื่องจากชื่อผู้สำรองบัตรโดยสารต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อบัตรกำนัลเพาเวอร์ แพ็คเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถสำรองบัตรโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเดินทาง บัตรกำนัลนี้จำกัดเฉพาะผู้โดยสารผู้ใหญ่เท่านั้น

สายการบินไทย.��วียตเจ็ทมุ่งมั่นเป็นผู้นำตลาดการบินระหว่างประเทศ พร้อมให้บริการผู้โดยสารด้วยความปลอดภัยในระดับสูงสุดระหว่างการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าอบเชื้อภายในอากาศยานอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคน

ไทยเวียตเจ็ทขายตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า สุวรรณภูมิ - เวียดนาม และ พนมเปญ ล็อคราคาวันนี้ ใช้ได้ถึงปี 2571