วิทยาลัยดุสิตธานี "ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง"

จันทร์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๙:๑๕
เมื่อวันก่อน สาขาวิชาการจัดการการบริการ และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดโครงการนำนักศึกษาเรียนรู้ดูงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเครือดุสิตธานี โดยเป็นโรงแรมสุดหรู สุดคลาสสิก มีความหรูหราและความงามอันเป็นเอกลักษณ์ มีมนต์เสน่ห์ ชวนให้น่าหลงใหล ที่สำคัญคืออยู่ติดทะเล เหมาะกับการมาพักผ่อนในวันพิเศษ พร้อมกับตอบโจทย์ทุกความต้องการของการพักผ่อน 
วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริง เช่น การแชร์ประสบการณ์ตรงจากระดับผู้บริหาร การเรียนรู้กับฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม การเรียนรู้เรื่องการประกอบอาหารกับฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การเรียนรู้เรื่องทักษะการปูเตียงกับฝ่ายแม่บ้าน พร้อมกับการได้เดินชมสถานที่ต่าง ๆ ของโรงแรม เป็นต้น 

ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน สามารถนำมาบูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับองค์ความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เส้นทางธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด