อิมแพ็ค เซ็น MOU กฟผ.ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

01 Nov 2022

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท (IMPACT) ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) พร้อมเดินหน้าติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT บนพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จำนวน 2 สถานี รวม 13 ช่องจอด เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสำหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาภายใต้แนวทางความยั่งยืนครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีกว่า 10 ล้านคนต่อปี โดยมีนายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ ในฐานะ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

อิมแพ็ค เซ็น MOU กฟผ.ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า