SCGP รับ 2 รางวัลเกียรติยศ SET Awards 2022 สร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยมและต้นแบบองค์กรยั่งยืน

จันทร์ ๓๑ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๔๐
นายวิชาญ จิตร์ภักดี (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายดนัยเดช เกตุสวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เป็นตัวแทนรับมอบ 2 รางวัล SET Awards 2022 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Innovative Company Awards จากนวัตกรรมเส้นใยนาโนเซลลูโลส เพื่ออุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวัสดุชีวภาพขั้นสูงที่ช่วยให้กระดาษแข็งแรงขึ้น แต่มีน้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มมูลค่าการใช้เส้นใยจากพืช และส่งมอบคุณค่าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Best Sustainability Awards ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการลงทุนด้าน Green Technology เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในการรวบรวมกระดาษใช้แล้วเพื่อนำมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งสองรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SCGP ในการมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐาน และสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และโลกอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนไทยและต่างชาติ
SCGP รับ 2 รางวัลเกียรติยศ SET Awards 2022 สร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยมและต้นแบบองค์กรยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด