มอบรางวัล SET Awards 2022

31 Oct 2022

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับรางวัล SET Awards 2022 โดย พิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ รับรางวัล Best CEO Awards สำหรับ บจ. ใน SET บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล Best CEO Awards สำหรับ บจ. ใน mai ขณะที่ ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศุภาลัย รับรางวัล Young Rising Star CEO Awards ติดตามรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล SET Awards 2022 ทั้งกลุ่มรางวัล Business Excellence และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ได้ที่ www.set.or.th/setawards

มอบรางวัล SET Awards 2022

มอบรางวัล SET Awards 2022