ซมโปะ ประกันภัย ร่วมกับ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย นำทีมพนักงานจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ในโครงการปลูกป่าชายเลน ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

28 Oct 2022

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจประกันภัย ร่วมกับ ศูนย์สินเชื่อธุรกิจรายย่อย (PVA2) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย พันธมิตรคนสำคัญ นำทีมพนักงานจิตอาสากว่า 30 คน จัดกิจกรรม ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าชายเลน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มแนวชายฝั่งป้องกันฝั่งทะเล และยังช่วยเพิ่มแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติในโครงการปลูกป่าชายเลน ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

ซมโปะ ประกันภัย ร่วมกับ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย นำทีมพนักงานจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ในโครงการปลูกป่าชายเลน ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง