JAS และ 3BB ร่วมใจมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

21 Oct 2022

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ JAS และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB นำโดย คุณกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ Executive Vice President สายงานปฎิบัติการส่วนภูมิภาค คุณปวีณ ชัยปราการ VP - Head of Region 10 คุณปราณี ภูลายยาว ผู้จัดการเขตกรุงเทพ-นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน 3BB ได้เดินทางไปช่วยเหลือเพื่อมอบถุงยังชีพประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เกาะเกร็ด และพื้นที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเก่า ปากคลองอ้อม จ.นนทบุรี ซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขัง บางจุดระดับน้ำสูงต้องใช้เรือในการสัญจร

JAS และ 3BB ร่วมใจมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ทั้งนี้ 3BB ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเฝ้าระวังโครงข่ายของบริษัทไม่ให้ได้รับความเสียหาย เพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

JAS และ 3BB ร่วมใจมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม