ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 65

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๐๑
บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการงานด้านการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ งานระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2565 แก่พนักงาน ณ ห้องประชุม 1 และอาคารคลังสินค้าบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมแก่พนักงานในการป้องกันและระงับเหตุ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสำนักงาน อีกทั้งพนักงานยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย
ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 65

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด