วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เยี่ยมชมโรงงานดั๊บเบิ้ล เอ

27 Sep 2022

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงและเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตกระดาษจากวัตถุดิบไม้ปลูกของเกษตรกรไทย ไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ  ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดโลกร้อน พร้อมทั้งเรียนรู้แนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยนำของเหลือทิ้งจากการผลิตกระดาษ อาทิ เศษไม้ เปลือกไม้ น้ำมันยางไม้ นำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าชีวมวล เพื่อใช้ในกลุ่มโรงงาน  ผ่านการบรรยายนำเสนอแบบภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เยี่ยมชมโรงงานดั๊บเบิ้ล เอ