SME D Bank ผนึก สสว. จัดงาน "Thai SME [email protected]" ดันเอสเอ็มอีคว้าโอกาสเป็น "คู่ค้าภาครัฐ" พร้อมเข้าถึง "เงินทุน" ยื่นกู้ได้ทันที

ศุกร์ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖:๑๐
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน "Thai SME [email protected]" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom A - B ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี พิเศษ! ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมงาน จะได้สิทธิประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เช่น ได้รับแต้มต่อ 10% กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เกณฑ์ราคาพิจารณา และแต้มต่อ 15% กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เกณฑ์ราคาพิจารณา ได้รับพิจารณาเป็นลำดับแรกกรณีจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เป็นต้น
SME D Bank ผนึก สสว. จัดงาน Thai SME GP@Bangkok ดันเอสเอ็มอีคว้าโอกาสเป็น คู่ค้าภาครัฐ พร้อมเข้าถึง เงินทุน ยื่นกู้ได้ทันที

พิเศษขึ้นไปอีก ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการเงินทุน สามารถยื่นขอสินเชื่อจาก SME D Bank ได้ทันทีภายในงาน โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแล แนะนำเข้าถึงสินเชื่ออย่างใกล้ชิด ด้วยเงื่อนไขพิเศษ วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เช่น สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้รับเหมา, สินเชื่อ 3D นอกจากนั้น ยังมีบริการด้านพัฒนา ฟังสัมมนา "สร้างเครือข่ายเสริมความเข้มแข็ง SMEsไทย" และบริการคำปรึกษาธุรกิจครบวงจร โดยโค้ชมืออาชีพ ในโครงการ "SME D Coach" ทั้งหมด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 300 กิจการเท่านั้น มาก่อน! มีสิทธิ์ก่อน! ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด โทร.02-265-3775 หรือ Call Center 1357

ที่มา: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด