EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย กระตุ้นอุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวและปรับตัวสู่โลกยุค Next Normal

ศุกร์ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๓:๐๘
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจำนวนรวม 1,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินให้ บวท. ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมการบินเริ่มฟื้นตัวและปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตในโลกยุค Next Normal ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเร็ว ๆ นี้
EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย กระตุ้นอุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวและปรับตัวสู่โลกยุค Next Normal

EXIM BANK มุ่งดำเนินบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ด้วยภารกิจหลัก "ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง" การพัฒนาผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไปสู่อนาคต โดยที่ผ่านมา EXIM BANK ให้การสนับสนุนทางการเงินกับธุรกิจสายการบิน ทั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง พักชำระหนี้ และปรับตารางการผ่อนชำระให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับ บวท. ในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยกลับมาเป็นเครื่องยนต์หลักที่แข็งแกร่งช่วยเร่งการฟื้นฟูและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด