ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล รับประกาศเกียรติคุณโครงการซีโร่ แอคซิเดนท์ ปี 65

จันทร์ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๑:๕๗
นายทรงพล ผาสุข กรรมการบริหาร บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการงานด้าน การออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นผู้แทนรับมอบประกาศเกียรติคุณระดับต้น ปีที่ 3 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปีพ.ศ. 2565 จำนวน 313,480 ชั่วโมง จากนายเอกชาติ นาคาไชย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ 
ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล รับประกาศเกียรติคุณโครงการซีโร่ แอคซิเดนท์ ปี 65

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด