สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ เข้าพบผู้บริหาร บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง เพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจในการแต่งตั้งให้ทาง SABUY Maxi

15 Sep 2022

คุณมารุต พรมมาลี กรรมการผู้จัดการบริษัท SABUY Maxi เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจ ทาง SABUY Maxi ให้เป็นที่ปรึกษาดูแลการจัดประกันภัยทั้งหมดของบริษัทฯ เช่น ประกันภัยทรัพย์สินโรงงาน, ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ ณ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา

สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ เข้าพบผู้บริหาร บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง  เพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจในการแต่งตั้งให้ทาง SABUY Maxi