เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี VANESZA CLINIC เปิดร้านใหม่ ชั้น 5 โซน B

14 Sep 2022

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำโดย นางสาวฐิติรัตน์ ประสงค์ผล ผู้อำนวยการฝ่ายพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด) มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวสุธาสินี สมบูรณ์ ผู้บริหาร VANESZA CLINIC (ซ้ายสุด) คลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านความสวยความงามครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสเปิดร้านใหม่ ณ ชั้น 5 โซน B ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี VANESZA CLINIC เปิดร้านใหม่ ชั้น 5 โซน B