WGE ปันน้ำใจสู่ชุมชน

05 Sep 2022

บมจ.เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง (WGE) ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับชุมชน ในโครงการ "WGE ปันน้ำใจสู่ชุมชน" มอบวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซม มัสยิดบ้านนายวน (ท่าเหนาะ) ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีตัวแทนผู้นำศาสนาอิสลาม (โต๊ะอิหม่าม) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

WGE ปันน้ำใจสู่ชุมชน