JR ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ปลูกป่าชายเลน "รักษ์โลก" จำนวน 40 ไร่

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๑:๒๑
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ และ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) ถ่ายภาพร่วมกับ นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน "รักษ์โลก" ภายใต้โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า พื้นที่ จำนวน 40 ไร่ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนชายทะเลบ้านสีลัง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
JR ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ปลูกป่าชายเลน รักษ์โลก จำนวน 40 ไร่
JR ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ปลูกป่าชายเลน รักษ์โลก จำนวน 40 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด