"ชัยวุฒิ" ต้อนรับ เลขาธิการ UPU เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมด้านไปรษณีย์

31 Aug 2022

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้การต้อนรับ Mr. Masahiko Metoki เลขาธิการสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union: UPU) และ Mr. Marjan Osvald รองเลขาธิการสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องรับรองชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

"ชัยวุฒิ" ต้อนรับ เลขาธิการ UPU เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมด้านไปรษณีย์

โดยได้แสดงความขอบคุณที่ประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมด้านไปรษณีย์ของ UPU โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งความร่วมมือกับกระทรวงฯ และ UPU ในการนี้นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด นางสาวสุชาดา พุทธรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจองค์กร นางสาวอริยา ทองใบ รองกรรมการ ผู้จัดการ ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ สายงานธุรกิจองค์กร เข้าร่วมหารือด้วย

"ชัยวุฒิ" ต้อนรับ เลขาธิการ UPU เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมด้านไปรษณีย์