เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี CAT ON THE ROOF เปิดสาขาใหม่ชั้น 2 โซน B

พฤหัส ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๐๑
นายวิศาล สิปิยารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายเฉลิมฉัตร ภู่วงศ์ธนารัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ์ (ที่1จากซ้าย) นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาววิมลธร ปิยะนุวัฒน์ชัย (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการบริษัท แคท ออน เดอะ รูฟ 2021 จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดร้าน CAT ON THE ROOF (Bar & Restaurant) สาขาใหม่ ณ ชั้น 2 โซน B ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี CAT ON THE ROOF เปิดสาขาใหม่ชั้น 2 โซน B

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด