การศึกษานิวซีแลนด์ประชุมความร่วมมือด้านการศึกษา จ.นครสวรรค์

ศุกร์ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๒๙
นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ประชุมความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมกับ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และผู้บริหารด้านการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อนำเสนอโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์และสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการศึกษาข้ามพรมแดน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
การศึกษานิวซีแลนด์ประชุมความร่วมมือด้านการศึกษา จ.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด