CH รุกโรดโชว์ "อุดรธานี" แนะนำธุรกิจ

พฤหัส ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๐
นายศักดา ศรีแสงนาม (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประวิทย์ ศรีแสงนาม (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ นายสรกฤช รอดทิม (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน ชูศักยภาพการเติบโตของ CH เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น
CH รุกโรดโชว์ อุดรธานี แนะนำธุรกิจ

โดยมี ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสุพล ค้าพลอยดี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวสมลักษณ์ เธียรพจน์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลของ CH ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด