ก.แรงงาน ปิดจ๊อบแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

05 Aug 2022

กระทรวงแรงงาน ปิดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค มอบเงินรางวัลเยาวชนกว่า 2 ล้านบาท บันไดสู่ทีมชาติ

ก.แรงงาน ปิดจ๊อบแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ช่วงระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค พร้อมกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีเยาวชนอายุระหว่าง 15-20 ปี ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันถึง 2,287 คน ใน 25 สาขา 6 กลุ่มอาชีพ แต่จากการแข่งขันมีเพียงเยาวชนที่ชนะการแข่งขันลำดับ 1-3 เท่านั้น ที่ได้เข้าสู่การแข่งขันระดับชาติในเดือนมีนาคม 2566 ต่อไป ซึ่งขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่สามารถคว้าชัยชนะเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าสู่เวทีแข่งขันระดับชาติ ในการคัดเลือกเป็นทีมชาติเข้าสู่การแข่งขันระดับอาเซียน ระดับเอเชีย ระดับนานาชาติ ชัยชนะของเยาวชนทุกท่านแสดงถึงความพร้อมด้านทักษะฝีมือ วินัยการฝึกซ้อม และความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาทักษะฝีมือของตน ส่วนเยาวชนที่พลาดรางวัลก็มิได้แสดงว่าล้มเหลวในการแข่งขัน เพราะสิ่งได้รับอย่างแน่นอนจากการแข่งขันก็คือประสบการณ์และการเก็บตัวฝึกซ้อมในการพัฒนาทักษะฝีมือ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ การแข่งขันครั้งนี้จะสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายของรัฐบาลและนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณสถานศึกษา สถานฝึกอบรม ผู้ประกอบกิจการ สมาคมและองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้เห็นคุณค่าของเยาวชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแข่งขันให้สำเร็จลุล่วงทั้งส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันมอบอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ และเงินรางวัลเพิ่มเติม เช่น บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบปูนก่อ ปูนกาวยาแนวใช้ในการแข่งขันและมอบรางวัลเป็นเครื่องมือ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกระเบื้องเซรามิค ใช้ในการแข่งขัน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องปรับอากาศใช้ในการแข่งขันมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด สนับสนุนเงินรางวัล และเครื่องเชื่อมให้กับผู้ชนะเลิศ เป็นต้น เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาตามแนวทางประชารัฐ เป็นการันตีว่าการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและเยาวชนจะประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากการทุกภาคส่วน

สำหรับ เยาวชนชนะการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร แบ่งเป็น ประเภทบุคคล เหรียญทองได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท เหรียญเงิน 6,000 บาท และเหรียญทองแดง 3,000 บาท ส่วนประเภททีม ทีมละ 2 คน เหรียญทองได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญเงิน 12,000 บาท และเหรียญทองแดง 6,000 บาท รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 2,204,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดในการมอบรางวัลและเกียรติบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวดภาคกลาง จัดพิธีปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค และมอบรางวัลให้แก่เยาวชน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

ก.แรงงาน ปิดจ๊อบแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน