YONG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

อังคาร ๐๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๒๗
แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยงคอนกรีตร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ยงคอนกรีต ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,700 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "YONG"
YONG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด