ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล รับการตรวจประเมินภายนอก ระบบ ISO

จันทร์ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๕๖
บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการงานด้าน การออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ งานระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รับการตรวจประเมินภายใน ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล รับการตรวจประเมินภายนอก ระบบ ISO

โดยปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 และได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระบบ

ที่มา: บจก. ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด