EXIM BANK ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2565

ศุกร์ ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๒๖
นางขวัญใจ เตชเสนสกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐอีก 7 แห่ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินของรัฐในการตอบสนองและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐและความยั่งยืนของสถาบันการเงินไทย ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและโลกโดยรวม ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
EXIM BANK ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด