Chayo JV เซ็นสัญญาซื้อหนี้จากทีเอ็มบีธนชาต

พุธ ๐๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๓๘
นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CHAYO) นายณัฐวัช ยศะสินธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ ร่วมกับนายพร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้ากลยุทธ์และบริหารคุณภาพสินเชื่อ - ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ และนางสาวพรพระ เสนะวีณิน (ขวา) หัวหน้าบริหารข้อมูลและคุณภาพสินเชื่อ - ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ลงนามเซ็นสัญญาโอนขายสิทธิเรียกร้องซื้อหนี้ด้อยคุณภาพประเภทมีหลักประกันจากทีเอ็มบีธนชาต โดยมีมูลหนี้รวมประมาณ 213.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร
Chayo JV เซ็นสัญญาซื้อหนี้จากทีเอ็มบีธนชาต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด