AGE นำจิตอาสา ร่วมสร้างฝันพัฒนาสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง โรงเรียนวัดปรีดาราม

อังคาร ๐๕ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๑๗
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด นำทีมพนักงานจิตอาสา กว่า 20 คน ร่วมโครงการ "AGE สร้างฝันพัฒนาสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง" ทาสีเครื่องเล่นสนาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามของน้องๆให้มีความสวยงาม ปลอดภัย และน่าเล่น สร้างบรรยากาศในการเล่นและการเรียนรู้ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดปรีดาราม เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน สร้างจิตสำนึกการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเพื่อส่วนรวม ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเร็วๆ นี้
AGE นำจิตอาสา ร่วมสร้างฝันพัฒนาสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง โรงเรียนวัดปรีดาราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด