กลุ่ม KTIS รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ Bubble and Seal ดีเด่น

อังคาร ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๒
นายปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบการดำเนินงานมาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ระดับดีเด่น โดยนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบให้กับสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน การจัดการควบคุมป้องกันโรคที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ ผ่านมา
กลุ่ม KTIS รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ Bubble and Seal ดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด